י

י

יום ראשון, 18 ביוני 2017

צדיקים ואנשים טובים - אנא פייסבקו ואם מישהו מכיר מישהו שמכיר עיתונאי, עוד יותר טוב

ידיעה בוואלה

חברי סגל אורנים שלום רב,
אנו מודיעים בזאת על פתיחה בעיצומים. 
 הנה דבר יו"רית ארגון הסגל האקדמי במכללות לחינוך, גב' נחמה רבנר, ובהמשך קטע מדברי מזכ"לית הסתדרות המורים, גב' יפה בן דוד קראו בקפדנות 
         
       חלפה שנה מאז הסיכום שהיה עם משרד האוצר ומשרד החינוך בנוגע ל:
·         תשלום עלות 6% לטובת דרגות הקידום
·         תשלום מענק פרישה מוקדמת לעובדי הבעלויות.
המרצים היו אמורים כבר בשנה זו:
ü       להיכנס לדרגות הקידום ב 60% משרה.
ü       להתקדם מדרגה לדרגה ללא מכסות.
ü      לקבל תוספת שקלית בגין כל דרגה
ü      הפורשים בפרישה מוקדמת מטעם הבעלויות היו אמורים לקבל מענקים
סיכום זה היה אמור להסדיר את תנאי ההעסקה והשכר של המרצים במכללות האקדמיות להכשרת מורים ללא קשר לשיוכם הארגוני.
 הסחבת הבלתי נלאית של האוצר בכתיבת ההסכם וחתימה עליו מאלצת אותנו לנקוט בצעדים ארגוניים 
הכרזנו סכסוך עבודה שייכנס לתוקפו  ב 18.6.17

אנו נוקטים צעדים ארגוניים  כדלהלן:
ü      ההוראה תתקיים כסדרה כולל העברת מבחנים ועבודות.
לעומת זאת מנתקים מגע עם הנהלות המכללות ומשרד החינוך, כדלהלן:
·         אין להשתתף בישיבות, בימי עיון, בפגישות סיכום, בתכנון לשנה הבאה, ובוועדות קבלה.
·         אין למסור ציונים והערכות. מכל סוג שהוא (כולל ציון עובר או לא עובר).
·         אין למסור סילבוסים, תקצירי קורסים לשנה הבאה.
·         אין להשתתף באירועים אקדמיים (ישיבות סדנאות וכד') ובתכנונם.
·         אין להשתתף בועדות פנימיות או חיצוניות מכל סוג שהוא.
·         אין לייצג את המכללה בכנסים או באירועים מחוץ למכללה.
במידה ותוך שבועיים לא ייחתם הסכם נחריף את העיצומים עד כדי השבתה כללית או אי פתיחת שנת הלימודים הקרובה.

הצלחתנו באחדותנו ובשמירה קפדנית של כל המרצים על ביצוע מלא של העיצומים.
זכרו ! מהלכים אלה נוגעים לכל המרצים בכל הרמות והיקפי המשרה ללא קשר לשיוכם הארגוני.
נעשה ונצליח

הנה קטע מדברי יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים:


"העיצומים הם רק ההתחלה. הבטחתי לכם ואני מקיימת את הבטחותיי תמיד. לא אנוח ולא אשקוט עד שההסכם יבוצע. אני חושבת שגם האוצר וגם המשרד הספיק להכיר אותי שאני נאבקת אני לא מרפה [ ...] המאבק שלנו בנושא ההסכם הוא מהמוצדקים ביותר. ביום א נעלה לאתר את העיצומים ונוציא לכל כתבי החינוך את הפרסום בעניין.

כוחנו באחדותנו"חברי סגל אורנים, 
העיצומים  הם מנוף להשגת היעדים שהצבנו לעצמנו ליישום מלא של הסכם 
 השכר ותנאי העסקה של המרצים. המאבק הוא של המרצים ולמענם ללא קשר לשיוך אירגוני, אי לכך חשוב מאוד שכל המרצים ישתפו פעולה באופן מלא ובלתי מתפשר 

בברכה,
ועד סגל המרצים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה